קבוצת נערים ג'

 שם

 מספר חולצה

סרבי ליעד

   1

דור מדמוני

   2

אטיאס אדיר

  3

לוטן כרמל

  4

יוסי מויאל

  5

עמית סעדון

  6

גלברט אורי

  7

חיון אור

  8

מאור כהן

  9

חלפון אדיר

  10

פאשה איתמר

  11

ברנס יובל

  12

שגיא גואטה

  14

יוסף בלטה

  15

ליאם חדיף

  16

נורי לירון

  17

דפס לירון

  18

מינדל גפן

  19

גניס תמיר

  20

עדי גיאת

  21

אור מוסרי

  22

אשר האבטאמו

  24

בן יחזקאל

  25