קבוצת טרום א׳ - מערב

 שם

 מספר חולצה

שליו סעדיה

   1

ליאם לוי

  2

סאני לי

  3

דניל זברוני

  4

רועי וייגמן

  5

נבו ברדע

  6

ים שושני

  7

שגב קלמרו

  8

איליי יוסף

  9

רוי אפללו

  10

איליי זגורי

  11

איליי מג'ר

  12

איליי חמו

  14

ליאם חפר

  15

אור יעקב

  16

איליי חיו

  17

ליאור שאואר

  18

רועי ירון

  19

ירין אחי מרדכי

  20

עידן שרם

  21

ניב כהן

 22