צוות מקצועי

מאמן ראשי: מנחם קורצקי

מנהל קבוצה: אבי אלג׳ם

עוזר מאמן: רון קופרלי
מאמן כושר: אודי בן שמחון
מאמן שוערים: עדי טויטו
רופא הקבוצה: רוברט  כהן
פיזיוטרפיסט: עידו קפרא
קצין תקשורת/דובר: חן קלדרון
איש משק: טוביה שטרולי